Class of President Location
2002 Daniela "Lela" Flores A&M
2001 Adrian Santleban UTSA
2000 Luis Gonzalez A&M University
1999 Norma Cerna A&M University
1998 Sergio Salgado Baylor University
1997 Mario Rosas SWTSU, San Marcos
1996 Carl Dickerson Incarnate Word
1995 J.M. Farias University of Texas - Austin
1994 Tanya Flores San Antonio, Texas
1993 Patty Pete Rodrigues Texas A&M University
1992 Unknown Unknown
1991 Eddie Montalvo San Antonio
1990 Unknown Unknown
1989 Robert Ramirez Unknown
1988 Unknown Unknown
1987 Frances Pete Rodrigues Kyle, Tx
1986 Unknown Unknown
1985 Rodney Bowles Unknown
1984 Unknown Unknown
1983 Unknown Unknown
1982 Cynthia Kinsall Unknown
1981 Maribel Gonzalez Austin, Tx
1980 Ignacio Madera Austin, Tx
1979 Unknown Unknown
1978 Unknown Unknown
1977 Eddie Cortez Unknown
1976 Gloria Garza-Gonzalez Uvalde
1975 Pedro Flores Unknown
1974 Roberto Calderon Denton
1973 Eloisa Rodriguez Eagle Pass
1972 Tony Castaneda Eagle Pass
1971 Choco Gonzalez San Antonio
1970 Clementina Burkhardt San Antonio, Tx
1969 Unknown Unknown
1968 Ernesto Ramos Unknown
1967 Miriam Riskind Unknown
1966 Bob Perkins Austin
1965 Carmen Caballero San Antonio, Tx
1964 Manuel Escontrias Unknown
1963 Jose Serna Unknown
1960 Kay Nelson Unknown
1954 Esther Olivares Bulverde, Texas
1955 Ward Wueste Unknown
1956 Mario Rodriguez San Antonio
1958 Maria Enriqueta 'Queta' Olivares-Freeman Athens, Texas
1943 George A. Lyall Miami, Florida

If you know the name of your class President and location, please let me know by clicking
HERE.